Published On: mar, Mai 14th, 2013

Avantaje pentru angajatori: programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

Share This
Tags

* Conducerea AJOFM Braila le transmite angajatorilor ca pot recurge la calificarea propriilor angajati si prin programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca *

Dupa cum se stie, ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca, care se incheie pe durata determinata ce nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) si mai mica de 12 luni, in functie de nivelul de calificare pe care urmeaza sa se pregateasca ucenicul (12 luni – pentru dobandirea unei calificari de nivel 1; 24 luni – pentru dobandirea unei calificari de nivel 2; 36 luni – pentru dobandirea unei calificari de nivel 3). Conform prevederilor legale, poate fi incadrata, ca ucenic in munca, orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Persoana fizica poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca, in calitate de ucenic, si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Lipsa acordului parintilor sau al reprezentantilor legali atrage dupa sine nulitatea absoluta a contractului de ucenicie.

“Poate fi angajator persoana fizica/juridica legal autorizata, precum si intreprinderea familiala/individuala. Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca: persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata; intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala. Persoana fizica autorizata si intreprinderea familiala pot organiza ucenicie la locul de munca pentru maximum 3 ucenici care se pregatesc concomitent si numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispozitiilor legale. Se pot incheia contracte de ucenicie la locul de munca si in cazul raporturilor de munca ale ucenicilor incadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale. Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie”, ne-a declarat directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila, Monica Bratu.

* Obligatii stricte pentru angajatori *

In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie, salariat al angajatorului, care sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa detina calificarea pentru ocupatia/calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie; sa aiba o experienta profesionala in ultimii 10 ani de cel putin 5 ani in ocupatia pentru care este necesara calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie la locul de munca; sa nu aiba cazier judiciar; sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic. Alte obligatii constau in a asigura ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului; a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.

“Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru o informare cat mai buna a angajatorilor, AJOFM Braila organizeaza pe 23 mai 2013, la orele 12.00, un seminar cu tema <Programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, reglementate de legislatia in vigoare>, ce va avea loc, la Sala de Sedinte a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila”, a mai spus Monica Bratu.

Comentarii

comentariu

About the Author

-