Published On: joi, Mai 9th, 2013

ANI: Detinerile de sub 5% din companii nu se mai trec in declaratia de avere

Share This
Tags

* Agentia Nationala de Integritate anunta ca in declaratia de interese nu mai trebuie mentionate contractele societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societatii *

Potrivit unui comunicat al ANI, in Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013, a fost publicata Legea nr. 116 din 24.04.2013, care are modificat pct. 5 al Anexei nr. 2 – formularul declaratiei de interese prevazut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea completarea altor acte normative.

Modificarea consta in faptul ca in declaratia de interese – punctul 5 – nu vor mai fi declarate contractele societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

ANI mentioneaza ca aceasta modificare a intrat in vigoare la data de 30 aprilie 2013.

Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun in termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii. De asemenea, persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie.

Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile.

Comentarii

comentariu

About the Author

-