Published On: lun, Apr 8th, 2013

Restituirea taxelor platite pentru inmatricularea autovehiculelor

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175/29.03.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si al viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr.490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art.7, 9 si 12 din O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarâri definitive si irevocabile *

In cazul in care inmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat nu a fost efectuata, suma reprezentând taxa achitata/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, se restituie la cererea contribuabilului.

Procedura se utilizeaza in situatia in care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu, nu a fost inmatriculat. In aceasta situatie se regasesc si contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante potrivit Legii 9/2012 si nu au efectuat inmatricularea autovehiculului pâna la 15 martie 2013, data intrarii in vigoare a O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Restituirea taxei neutilizate se efectueaza in baza unei cereri de restituire depusa la organul fiscal competent de catre contribuabilul indreptatit sa solicite aceasta taxa. Cererea trebuie sa fie insotita de documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora. Documentul de plata, in original, trebuie sa aiba inscrisa mentiunea “taxa neutilizata “ si sa fie semnat si stampilat de catre persoana desemnata din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule.

In situatia in care, contribuabilul care solicita restituirea figureaza cu obligatii fiscale restante, din suma stabilita a fi restituita se compenseaza obligatiile fiscale pâna la concurenta celei mai mici sume. Daca suma de restituit este mai mare decât obligatiile fiscale restante, diferenta se restituie contribuabilului.

In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea se face numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar in cazul contribuabililor persoane fizice restituirea se efectueaza fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume. Restituirea in numerar se face pe baza unei programari comunicata contribuabilului prin instiintarea de restituire intocmita de unitatea Trezoreriei Statului si comunicata de organul fiscal competent.

Comentarii

comentariu

About the Author

-