Published On: vin, Apr 19th, 2013

Modificari ale regimului de declarare derogatoriu

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila prezinta Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, actualizata cu prevederile OPANAF nr.342/29.03.2013 pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la OPANAF nr.1.221/2009 *

Societatile comerciale care isi inregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu.Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carei evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Odata cu cererea se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de ORC privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a acivitatii acestora.

Pot opta pentru regimul derogatoriu si contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit OUG nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare sau persoane fizice a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale. Odata cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare la ORC sau la organizatiile profesionale care au eliberat documentele de functionare in baza carora persoanele respective isi desfasoara activitatea, dupa caz.

In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de ANAF.

Depunerea declaratiilor fiscale poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de trei ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: sa nu desfasoare niciun fel de activitate, sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente asimilate veniturilor, sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite, sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor, sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala in curs de derulare, sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi.

In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile enumerate mai sus si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu.

Cererea se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atat perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cat si conditiile in care acesta a fost aprobat.

Decizia privind aprobarea /respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunica potrivit art.44 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricand cercetari privind respectarea conditiilor mentionate mai sus. In situatia in care, in perioada aprobata pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constata neindeplinirea conditiilor, contribuabilul va reintra in regimul normal de declarare. In aceasta situatie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la incetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mentin.

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii: formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, formularul 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”, formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, formularul 120 “Decont privind accizele”, formularul 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, formularul 300 “ Decont de taxa pe valoarea adaugata“.

Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii acestor declaratii, cu urmatoarea exceptie, pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii la termenele prevazute de lege (101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont privind accizele“, 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna“).

Informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si cea privind incetarea regimului de declarare derogatoriu se inscriu in vectorul fiscal al contribuabilului.

Contribuabilii care au obligatia depunerii pentru o fractiune de an fiscal a Declaratiilor 101, 120 si 130, dupa caz, sunt supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere din oficiu.

Pentru celelalte obligatii fiscale sau declaratii informative, altele decat cele mentionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligatia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere si procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

Comentarii

comentariu

About the Author

-