Published On: mie, Apr 3rd, 2013

Modificare a instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152/21 martie 2013 a fost publicat O.M.F.P. nr.354/2013 privind modificarea si completarea instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin O.M.F.P. nr.1.870/2004 *

Subpunctul 1.1 “Cod document fiscal” din O.M.F.P. nr.1.870/2004 se completeaza, in functie de tipul documentului, cu urmatoarele valori: 10 pentru declaratie fiscala sau decont, in functie de tipul documentului, 11 pentru declaratie privind impozitul pe profit, cod 101, 20 pentru decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, 21 pentru decizie de plati anticipate, 22 pentru proces verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii ; 23 pentru decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global, 24 pentru decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii, 25 pentru decizie de impunere din oficiu, 26 pentru decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule; 30 pentru instiintare de plata, 40 pentru titlu executoriu, 50 pentru inlesnire la plata, 60 pentru poprire si 70 pentru valorificare.

In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces – verbal de costatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarâre judecatoreasca, precum si alte documente), si al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligatiei bugetare se completeaza cu ajutorul programului de asistenta selectând tipul de obligatie fiscala pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.

Perioada de raportare se completeaza cu luna si anul pentru care se face declaratia, in formatul ll aa, iar scadenta obligatiei bugetare se completeaza cu ziua, luna si anul, in formatul zz ll aa. In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces – verbal de costatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarâre judecatoreasca, precum si alte documente), si al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se inscrie „0000” pentru perioada de raportare si pentru scadenta obligatiei bugetare se completeaza ziua, luna si anul emiterii acestora.

Numarul de evidenta a platii in cazul unei obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, in cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum si in cazul sumelor inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se obtine de catre contribuabili astfel: prin accesarea programului de asistenta pentru formarea numarului de evidenta a platii, prin inscrierea numarului de evidenta a platii mentionat in decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, precum si in decizia  privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, prin solicitarea numarului de evidenta a platii la organul fiscal competent.

Completarea numarului de evidenta a platii pentru achitarea sumei cuprinse in Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se realizeaza prin accesarea programului de asistenta pus la dispozitia contribuabililor pe site-ul ANAF, la sectiunea Asistenta contribuabili.

Numarul de evidenta a platii format prin utilizarea programului de asistenta, identic cu cel comunicat prin decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se inscrie de catre contribuabil in ordinul de plata la rubrica „numar de evidenta a platii „sau se comunica de catre contribuabil unitatii Trezoreriei Statului in vederea inscrierii in chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii la rubrica „Numar de evidenta a platii „, in cazul platilor in numerar efectuate la ghiseele unitatilor Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plata, altele decât ordine de plata sau chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii,numarul de evidenta a platii se inscrie de contribuabil la rubrica “Explicatii”.

Comentarii

comentariu

About the Author

-