Published On: mar, Apr 2nd, 2013

Impunerea veniturilor din silvicultura si piscicultura

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, incepand cu 1 februarie 2013, in baza prevederilor O.G. nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale, veniturile din silvicultura si piscicultura fac parte din categoria veniturilor din activitati agricole, silvicultura si piscicultura prevazute la art.71 din Codul Fiscal si se supun impunerii potrivit reglementarilor impunerii veniturilor din activitati independente, pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Conform art.II din H.G. nr.84/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.136/14 martie 2013, contribuabilii care obtin venituri din silvicultura si piscicultura impuse incepand cu 1 februarie 2013 in sistem real prin efectul legii, au obligatia depunerii formularului 220 „ Declaratie privind venitul estimat/norma de venit „ in termen de 15 zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial, respectiv la 29 martie 2013.

Formularul 220 se completeaza in doua exemplare si se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania sau la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, care realizeaza venituri.

Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal, sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Comentarii

comentariu

About the Author

-