Published On: joi, Apr 4th, 2013

Impunerea veniturilor din apicultura pe baza normelor de venit

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, incepand cu 1 februarie 2013, in baza prevederilor O.G. nr.8/2013, se impun si veniturile din activitatile agricole, silvicultura si piscicultura, conform Titlului III, cap.7 din Codul Fiscal *

Printre veniturile care fac obiectul impunerii se numara si cele realizate din practicarea apiculturii, respectiv mierea si alte produse apicole, polenul, pastura, laptisorul de matca, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul de albine, definite in Legea apiculturii nr.89/1998.

Impunerea veniturilor realizate din activitatea de practicare a apiculturii si valorificare a produselor apicole se face pe baza normelor de venit care sunt stabilite pe o familie de albine indiferent daca activitatea se desfasoara intr-o forma autorizata sau nu.

Norma de venit stabilita prin ordonanta pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie – 31 decembrie este de 70 lei pe familie de albine pentru persoanele care detin intre 50 si 100 de familii de albine si 98 lei pentru cele care detin peste 100 de familii de albine.

Pentru persoanele care detin pana la 50 de familii de albine veniturile realizate sunt neimpozabile conform prevederilor art.72 alin.(2) din Codul Fiscal.

Impozitul care trebuie platit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% la norma de venit stabilita prin ordonanta, astfel: pentru persoanele care detin intre 50 – 100 familii de albine, de exemplu 75 de familii: pentru 49 de familii, veniturile sunt neimpozabile, pentru 26 de familii, norma este de 70 lei pe familie, impozitul de 11,2 lei pe familie (70 lei x 16%) si pentru persoanele care detin peste 100 familii, de exemplu 125 de  familii: pentru 49 de familii, veniturile sunt neimpozabile, pentru 51 de familii, norma este de 70 lei pe familie, impozitul de 11,2 lei pe familie (70 lei x 16%), pentru 25 de familii, norma este de 98 lei pe familie, impozitul este de 15,7 lei pe familie ( 98 lei x 16%).

Impozitul se datoreaza indiferent daca produsele sunt valorificate sau nu, iar in cazul asocierilor fara personalitate juridica, plafonul impozabil se acorda la nivel de asociere.

Persoana care desfasoara activitate apicola individual sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

Declaratia se completeaza cu datele de identificare ale contribuabilului (cod numeric personal sau cod fiscal pentru asocierile fara personalitate juridica, nume,prenume sau denumire, adresa), forma de organizare (individual sau sub forma asocierilor fara personalitate juridica), date privind stabilirea venitului impozabil (numar total familii de albine din care: numar familii albine pana la care venitul este neimpozabil si numarul familii pentru care venitul este impozabil), date privind asociatii si cota de distribuire din venitul impizabil calculat la nivelul asocierii, modul care se completeaza numai de asocieri, date de identificare ale contribuabilului sau ale reprezentantului asocierii.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia completarii si depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.

Organul fiscal competent la care se depune declaratia este organul fiscal unde contribuabilul are domiciliul pentru contribuabilii care desfasoara activitatea individual, organul fiscal unde asocierea fara personalitate juridica este inregistrata fiscal, in cazul asocierilor.

Declaratia nu se depune pentru veniturile neimpozabile obtinute atat individual, cat si la nivel de asociere pentru persoanele sau asocierile care au mai putin de 50 de familii de albine.

In cazul in care declaratia nu se depune in termenul legal, pana la 25 mai, declaratia se completeaza cu numarul de familii de albine detinut la data de 25 mai.

In cazul in care pana la termenul legal de depunere a declaratiei au intervenit modificari privind numarul de familii de albine si aceste modificari sunt pana la termenul de 25 mai, se poate depune un nou formular rectificativ.

Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit contribuabilii pentru veniturile impozabile obtinute dupa 25 mai pana la sfarsitul anului.

Incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se vor stabili de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se vor aproba si se vor publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

Pe baza declaratiilor depuse, organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si in forma ce va fi stabilita prin Ordin al presedintelui ANAF.

Plata impozitului anual stabilita conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, de 50% din impozit, pana la data de 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv. Impozitul astfel calculat este impozit final.

Pentru veniturile impozabile din apicultura obtinute individual sau intr-o forma de asociere, contribuabilii datoreaza CASS in cota de 5,5%. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta valoarea anuala a normei de venit raportata la cele 12 luni ale anului. Platile pentru CASS se efectueaza in doua rate egale: 25 octombrie inclusiv si 15 decembrie inclusiv.

In cazul in care contribuabilii realizeaza numai venituri din apicultura individual sau intr-o forma de asociere, sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar (750 lei, incepand cu 1 februarie 2013 si 800 lei, incepand cu 1 iulie 2013) si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza de calcul a CASS reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

Contribuabilii nu datoreaza contributia de asigurari sociale (CAS) pentru aceste venituri.

Contribuabilii care obtin numai venituri din apicultura individual sau intr-o forma de asociere, impusi la norma de venit, nu au obligatii contabile.

Comentarii

comentariu

About the Author

-