Published On: lun, Mar 25th, 2013

Ultima zi pentru plata impozitului pe profit. Vezi cine este scutit

Share This
Tags

* Luni, 25 martie, este termenul limita pana la care contribuabilii trebuie sa declare la organele fiscale si sa plateasca impozitul pe profit corespunzator anului 2012 *

Totusi, aceasta obligatie nu este una comuna tuturor, existand anumiti contribuabili care sunt scutiti de la declararea si plata acestui impozit.

Spre exemplu, microintreprinderile sunt supuse unui alt regim fiscal. Ele datoreaza la bugetul de stat un impozit de 3% pe veniturile realizate.

Microintreprinderile nu trebuie sa plateasca impozit pe profit pentru ca ele sunt supuse unui alt regim fiscal: datoreaza la bugetul de stat un impozit de 3% pe veniturile realizate.

Pentru a avea statut de microintreprindere, o firma trebuie sa indeplineasca, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, urmatoarele conditii: realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului. Au de la 1 pana la 9 salariati, inclusive,  au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro. Capitalul social al acestora este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Potrivit art. 15 din Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe profit anumite institutii ale statului, si anume: trezoreria statului,  institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Banca Nationala a Romaniei.

De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe profit si Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar; Fondul de compensare a investitorilor; Fondul de garantare a pensiilor private.

Potrivit Codului fiscal, nici fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat nu trebuie sa plateasca impozit pe profit.

Normele de aplicare a Codului fiscal stabilesc ca fundatia constituita ca urmare a unui legat, in conformitate cu OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

O alta categorie de contribuabili care nu trebuie sa plateasca impozit pe profit sunt institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995  si OUG nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior.

Codul fiscal mai prevede si contribuabili care sunt scutiti de la plata impozitului pe profit, insa numai pentru anumite venituri. Astfel, cultele religioase nu platesc impozit pe profit, insa numai cand vine vorba de venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult;  venituri obtinute din chirii,  alte venituri obtinute din activitati economice, venituri din despagubiri in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

Totodata, art. 15 din Codul fiscal prevede ca entitati scutite de la plata impozitului pe profit si asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit, insa numai pentru veniturile pe care le-au obtinut din  cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor; contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor; taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare, veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive, donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare, dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite, veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole, resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile, veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora, veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica; veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz; veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica; sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III (impozit pe venit).

De asemenea, potrivit Codului fiscal, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, descrise anterior.

Comentarii

comentariu

About the Author

-