Published On: Soare, Mar 3rd, 2013

Rentierii agricoli, asteptati sa-si vizeze carnetele

Share This
Tags

*In perioada 1 martie – 31 august, rentierii se pot prezenta la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pentru vizarea carnetelor de rentier agricol*

Pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar in baza unei procuri autentice sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In plus, rentierul agricol trebuie sa prezinte carnetul, contractul de arendare, actul de identitate in original, document coordonate bancare, decizia de la comisia de expertiza medicala actualizata, pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), in original si in copie. Potrivit legislatiei in vigoare, renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In astfel de cazuri, renta datorata poate fi incasata de mostenitorii sai. In 2012, suma totala alocata pentru plata rentei viagere agricole a fost de aproximativ 72 milioane lei pentru un numar de 74.000 de rentieri agricoli. Cuantumul rentei viagere reprezintă echivalentul in lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan instrainat pentru care s-a incheiat acord cu investitorul si echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Obiectul rentei viagere agricole il constituie terenurile cu destinatie agricola situate In extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa ori incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, avand siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat. Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol. In cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare.

Comentarii

comentariu

About the Author

-