Published On: vin, Mar 15th, 2013

Procedura de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal

Share This
Tags

* ANAF informeaza contribuabilii interesati ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.126/07.03.2013 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a A.N.A.F., in spatiul privat al contribuabilului *

Pentru a obtine mai rapid si mai exact informatii despre creantele fiscale existente in fisa pe platitor din dosarul fiscal, contribuabilii pot accesa aplicatia informatica Dosar Fiscal de la adresa www.anaf.ro, pagina Acasa, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar fiscal/Instructiuni Dosar Fiscal.

Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie sa solicite un certificat digital, completand formularul 152 “Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”.

Dupa autentificarea in baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spatiul sau privat, unde vizualizeaza informatii din dosarul fiscal prin accesarea aplicatiei Dosar fiscal.

In cazul in care se revoca dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul fiscal se completeaza formularul 153 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal”.

Dupa autentificarea pe portalul A.N.A.F, prin functia Logare, va aparea pagina cu spatiul privat al contribuabilului, de unde se acceseaza aplicatia din meniul Dosar Fiscal. In continuare, se da click pe textul “Dosar Fiscal” si se obtine deschiderea aplicatiei.

Pe ecran se va afisa meniul principal care contine patru submeniuri de lucru astfel: submeniul Date Identificare; submeniul Vector Fiscal; submeniul Situatie Sintetica; submeniul pentru fiecare Declaratie.

In mod automat, aplicatia afiseaza o lista care cuprinde codurile de identificare fiscala asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selecteaza codul fiscal pentru care se doreste afisarea informatiilor.

Prin apasarea butonului Go, se lanseaza actiunea de cautare a datelor pentru codul fiscal furnizat. In absenta acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile, insa acestea nu vor avea continut.

In prima parte a sectiunii se prezinta codul de identificare fiscala selectat si denumirea, iar in cea de a doua parte se prezinta domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaratie de inregistrare/mentiuni, cu includerea numarului si datei declaratiei, data atribuirii codului de identificare fiscala, starea acestuia in ceea ce priveste inregistrarea ca platitor de T.V.A. si tipul sediului.

Categoriile pentru care se prezinta informatii de identificare specifice sunt: agenti economici, persoane fizice, institutii publice, nerezidenti.

Submeniul Vector Fiscal. Sectiunea cuprinde informatii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxa/contributie, datele de inceput si sfarsit si periodicitatea declararii acestora.

Submeniul pentru fiecare Declaratie. Sectiunea cuprinde informatii despre declaratiile depuse, grupate dupa tipul acestora. Prezentarea se face sub forma tabelara, in ordinea descrescatoare a anilor de raportare, iar in cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare. In cazul in care in declaratie, perioada de raportare este inlocuita cu T1, T4 sau S1, S2, ( T= trimestru, S= semestru), tabelul contine perioada de raportare ca atare, numarul de inregistrare si data, obtinute de la organul fiscal competent. Fiecarei sectiuni de declaratii ii sunt atasate filtre pe baza carora se poate selecta o declaratie in vederea generarii si vizualizarii copiei acesteia.

Pentru completarea datei de inregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul caruia se alege data de inregistrare in formatul corect. Dupa introducerea elementelor de filtrare si apasarea butonului Go, se genereaza copia declaratiei selectate.

Submeniul Situatie Sintetica. Sectiunea cuprinde informatii referitoare la obligatiile de plata datorate (titlu de creanta, decizie de impunere, decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii, tipul de impozit/taxa/contributie, etc, scadenta soldului, categoria de suma, termen de plata, soldul debitor).

In cazul in care contribuabilul doreste vizualizarea informatiilor privind situatia sa fiscala, se va accesa campul Obligatii fiscale datorate, caz in care se afiseaza informatii grupate pe ani calendaristici, in cadrul perioadei de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, iar in cadrul fiecarui an, pe luni calendaristice.

Pentru a obtine o situatie fiscala detaliata, contribuabilul acceseaza campul Soldul obligatiilor fiscale datorate, caz in care se afiseaza toate tipurile de impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, impreuna cu soldurile aferente.

Comentarii

comentariu

About the Author

-