Published On: joi, Mar 14th, 2013

Problema pajistilor, dezbatuta in Guvern

Share This
Tags

* Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a hotarat ca este vremea sa se definitiveze problema pajistilor * In acest sens, s-a inaintat un proiect prin care se vrea actualizarea „Legii pajistilor permanente” *

Daniel Constantin, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a decis ca este momentul pentru a realiza o serie de modificari. Astfel, conform proiectului de act normativ, detinatorii de pajisti sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata de pajisti la 1 ianuarie 2007.  Legea prevede ca exista si exceptii la interdictia de scoatere definitiva sau temporara din circuitul agricol al pajistilor. Aceste exceptii pot fi avizate doar de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se pot face pentru: amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole, retelele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare acestora, refugii montane in caz de urgenta, infiintarea de noi capacitati de producere a energiilor regenerabile, precum si amplasarea obiectivelor de interes national. Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3) se face  numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

“Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor si folosirea eficienta a acestora, consiliile locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animale inscrise in registrul National al Exploatatiilor, pot incheia contracte de inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de minimum 10 ani”, se arata in expunerea de motive care a insotit proiectul acestei legi.

Normele metodologice de aplicare a acestei legi urmeaza sa fie aprobate prin hotarâre a Guvernului, la propunerea MADR, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii.

Comentarii

comentariu

About the Author

-