Published On: mie, Mar 6th, 2013

Noul sistem de despagubire pentru case nationalizate

Share This
Tags

*Conform proiectului legii privind despagubirile pentru imobilele nationalizate, fostii proprietari ai caselor nationalizate care nu pot fi despagubiti in natura vor primi puncte in valoare nominala de un leu, raportat la valoarea casei* Cu acestea, vor putea achizitiona prin licitatie alte imobile sau le vor preschimba in bani, dar dupa 2017, in limita a 10% pe an din suma punctelor*

“Dispozitiile Legii 10/2001 referitoare la restituirea in natura, cat si la compensare cu alte bunuri sau servicii raman aplicabile. In situatia in care restituirea in natura nu mai este posibila, despagubirea se face prin compensarea cu puncte care vor fi valorificate. Cererile formulate potrivit Legii 10/2001 se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 hectare de proprietar deposedat, cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar”, se arata in proiect.

Pe de alta parte, masuri reparatorii in echivalent, constand in compensarea cu alte bunuri sau “cu puncte” care pot fi valorificate, vor fi acordate doar daca restituirea sub aceasta forma nu este posibila. Evaluarea imobilului obiect al deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a legii si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu, iar numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat. In cadrul proiectului, la capitolul intitulat “Valorificarea punctelor prin Fondul national al terenurilor agricole, forestiere si al altor imobile”, se prevede ca, pe viitor, cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin compensare cu imobile din acest Fond, care va fi administrat de Agentia Domeniilor Statului. Acest Fond national se constituie din terenuri agricole, forestiere si alte imobile aflate in proprietatea publica sau privata a statului, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a altor institutii, autoritati publice centrale sau locale, afectate valorificarii punctelor prevazute in deciziile de compensare emise de Comisia Nationala. Prin participarea la licitatiile nationale de imobile din Fondul National, titularii deciziilor de compensare vor putea valorifica punctele prevazute in decizie. Aceste licitatii de imobile se vor organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se vor desfasoara in regim de videoconferinta. Documentul prevede ca, in termen de trei ani de la primirea deciziei de compensare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, titularul care face dovada ca a participat la cel putin trei licitatii nationale de imobile si nu a valorificat punctele in cadrul acestora poate opta pentru plata echivalentului acestora si in numerar. Persoana poate solicita la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, anual, emiterea de titlu de plata in cuantum de cel mult 10% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si netransformate, in echivalent in numerar pot fi valorificate in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile.

“In vederea urgentarii procesului de restituire, se instituie un termen de decadere de 90 zile in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege”, se mai precizeaza in document. In situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii, termenul va putea fi prelungit o singura data, pentru 60 zile.

In termen de 12 luni, autoritatile cu atributii in domeniu vor fi obligate sa solutioneze cererile si sa emita decizii de admitere sau de respingere a acestora. Proiectul mai prevede ca termenele vor fi calculate incepand cu 1 iunie 2014.

“In termen de cel mult 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate, in vederea stabilirii suprafetei de teren necesara in vederea finalizarii procesului de retrocedare”, mai releva documentul. Pana la 1 ianuarie 2016, comisiile locale si judetene de fond funciar vor fi obligate totodata sa rezolve toate cererile de restituire, sa puna in posesie si sa elibereze titlurile de proprietate.

Comentarii

comentariu

About the Author

-