Published On: vin, Mar 1st, 2013

Noi reglementari contabile pentru societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.100/20.02.2013 a fost publicat O.M.F.P.nr.213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin O.M.F.P. nr.1.286/2012 *

Actul normativ completeaza Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS.), aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel: elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate in valuta, se evalueaza la finele fiecarei perioade de raportare conform prevederilor I.F.R.S, valoarea capitalului social se prezinta distinct in situatia pozitiei financiare si situatia modificarilor capitalurilor proprii, in aplicarea acestor reglementari, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ si sumele reflectate in creditul contului 1028 „Ajustari ale capitalului social”.

De asemenea, in planul de conturi utilizat de acest sistem de evidenta contabila, au fost introduse zece noi conturi, precum si functiunea acestora.

Aceste prevederi se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.

Comentarii

comentariu

About the Author

-