Published On: Soare, Mar 3rd, 2013

Noi normative privind impozitarea terenurilor agricole

Share This
Tags

* La ultima sedinta a Comisiei de Dialog Social a avut loc o informare asupra prevederilor legislative din domeniul impozitarii terenurilor agricole *

Seful de biroul de la Directia Generala a Finantelor Publice Braila, Mariana Lozneanu, a facut cunoscut, in sedinta Comisiei de Dialog Social, faptul ca impozitarea terenurilor agricole se face potrivit legislatiei in vigoare, iar impozitul nu se datoreaza pentru terenurile care prin nstura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului.

“Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit. Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost afectat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. Impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane. Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modofica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea. Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 zile, care urmeaza dupa data achizitiei. Impozitul se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pe intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. Pentru acest an, da posibilitatea de a decide daca valoarea taxelor si impozitelor locale se indexeaza in 2013. In plus, primariile care au adoptat deja hotarari cu privire la impozitele si taxele locale, pentru 2013, vor adopta noi hotarari prin care sa restabileasca, de la 1 februarie 2013, nivelul taxelor si impozitelor la cel prevazut de HG nr. 1309/2012, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013”, a precizat Mariana Lozneanu, de la DGFP Braila.

Comentarii

comentariu

About the Author

-