Published On: joi, Mar 7th, 2013

Depunerea formularului 204 pentru anul 2012

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila reaminteste contribuabililor interesati ca, vineri 15 martie 2013 este termen limita pentru depunerea formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale” aferent anului 2012 *

Formularul se completeaza si se depune de: asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice; asocierile constituite intre persoanele fizice si persoanele juridice romane cu statut de microintreprindere, potrivit Titlului IV indice 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, sau din activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real; persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (S.P.R.L.) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii.

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in Titlul IV indice 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.

De asemenea, venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o activitate desfasurata in cadrul unui S.P.R.L. este asimilat venitului net anual din activitati independente.

Formularul se depune pana vineri, 15 martie inclusiv, de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice la organul fiscal la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala direct la registratura sau la oficiul postal prin scrisoare recomandata.

Comentarii

comentariu

About the Author

-