Published On: joi, Mar 28th, 2013

Deductibilitatea TVA in cazul bonurilor fiscale

Share This
Tags

ANAF Braila informeaza ca, incepând cu 14 martie 2013, prin intrarea in vigoare a H.G. nr.84/2013 si-au incetat aplicabilitatea prevederile punctului 46 alin.(3) din H.G. nr 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburantii auto achizitionati pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care erau stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

In contextul noilor prevederi, pentru orice achizitii de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.28/1999, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, respectiv valoarea individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.

Deducerea taxei este permisa daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Pentru a indeplini conditiile unei facturi emise in sistem simplificat bonurile fiscale trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: data emiterii, datele de identificare a persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile, identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate, suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.

Comentarii

comentariu

About the Author

-