Published On: mie, Mar 6th, 2013

Completari aduse formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.111/26.02.2013, a fost publicat O.P.A.N.A.F.nr.195/2013 pentru modificarea si completarea O.P.A.N.A.F.nr.1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa *

Potrivit actului normativ precizat, in Anexa nr.11 ”Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” din O.P.A.N.A.F.nr.1.950/2012, s-au introdus 3 noi creante fiscale, prevazute la randurile 62, 63 si 64, astfel : randul 62 “Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural”, randul 63 “Impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale”, randul 64 “Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale”

Creanta nr.62 “Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural” se calculeaza si se declara de catre operatorii de transport de energie electrica si gaze naturale si de catre distribuitorii de energie electrica si gaue naturale licentiati de A.N.R.D.E., conform prevederilor O.G. nr.5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.

Creanta nr.63 “Impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale” se calculeaza si se declara de operatorii care desfasoara activitati de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale (exploatarea : forestiera, carbunelui, petrolului, minereurilor feroase, minereurilor de uraniu si toriu, minereurilor metalifere neferoase) si de catre cei care au licenta de exploatare a acestor resurse, conform prevederilor O.G. nr.6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale.

Creanta nr.64 “Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale” se calculeaza si se declara de operatorii care desfasoara activitati de extractie si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase din Romania conform prevederilor O.G. nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.

Creantele se declara in modulul II „Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic” din formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.

Comentarii

comentariu

About the Author

-