Published On: joi, Mar 28th, 2013

Analiza proiectelor finantate prin POSDRU

Share This
Tags

* Astazi, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, a fost prezentat raportul privind stadiul implementarii proiectelor finantate prin POSDRU in perioada 1 ianuarie 2012- 15 martie 2013 *

La data de 15 martie, in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est exista 67 proiecte in implementare, cu o valoare eligibila de 700.481.414.01 lei, trei proiecte suspendate la cererea bebeficiarilor, 111 proiecte finalizate in valoare de 539.377.035 lei, 17 contracte reziliate.

“In ceea ce priveste verificarea cererilor de plata primite din partea beneficiarilor contractelor POSDRU din gestiune, activitatea OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, au fost 14 cereri de prefinantare in valoare de 4.319.938,83 lei, 382 cereri de rambursare in valoare totala de 249.688.280,44 lei, 72 cereri de restituire TVA in suma totala de 2.490.177,97 lei”, a precizat Emilia Ioana Voicu, director executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est.

La data de 15 martie erau inregistrate si procesate 1736 modificari contractuale, din care 518 acte aditionale si 1218 notificari.

In perioada 1 ianuarie-15 martie 2013, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est s-au inregistrat 27 alerte de nereguli pe proiecte POSDRU si s-au realizat 41 de misiuni de verificare. Un numar de patru suspiciuni de nereguli au fost invalidate prin rapoarte de verificare preliminara. Au fost intocmite 37 de procese verbale si note de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare.

Pentru proiectele finalizate la data de 31 decembrie 2012 si cele finalizate pana la data de 15 martie 2013, s-a realizat o analiza la nivelul grupului tinta si a indicatorilor de program. Aceasta analiza doreste sa evidentieze participarea grupurilor tinta eligibile de pe raza judetului Braila, la proiectele POSDRU gestionate de OIR Sud-Est, prin comparatie cu grupul tinta total din proiecte, precum si contributia grupurilor tinta de pe raza judetului Braila, la atingerea indicatorilor de program POSDRU.

Comentarii

comentariu

About the Author

-