Published On: mie, Feb 6th, 2013

Un nou proiect de Lege pentru pajisti

Share This
Tags

* Ministerul Agriculturii are in vedere aprobarea unui act normativ care reglementeaza  o serie de aspecte legate de exploatrea pajistilor * Se doreste ca perioada de concesionare a acestor terenuri sa fie de minim 10 ani *

Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat un proiect de Lege a pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar. Crescatorii de animale ar trebui sa ia in calcul aspectele importante prevazute in noua lege.

Scopul prezentei legi il reprezinta reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente.

Potrivit proiectului de lege, perioada minima prevazuta pentru inchirierea sau concesionarea pajistilor este de 10 ani.

„Articolul 9 (1), pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, si pentru folosirea eficienta a acestora, consiliile locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice inscrise in Registrul National al Exploatatiilor, incheie contracte de concesiune/inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de minimum 10 ani”, se stipuleaza in actul normativ.

* Crescatorii de animale trebuie sa fie inscrisi in RNE *

De asemenea, este prevazut ca pentru a putea incheia contrate de concesiune, crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice trebuie sa fie inscrise in Registrul National al Exploatatiilor: „Pajistile prevazute la alin. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatori de animale, persoane fizice/juridice inscrise in Registrul National al Exploatatiilor, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (6)”.

Data limita pana la care consiliile locale pot initia procedura de concesionare este 1 martie.

„Consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an, in baza hotararii consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului”, prevede proiectul de lege aflat in avizare interna.

Comentarii

comentariu

About the Author

-