Published On: joi, Feb 28th, 2013

S-a dat startul la vizarea carnetelor rentierilor

Share This
Tags

* De maine, la APIA Braila, se va derula, timp de 5 luni, activitatea de vizare a carnetelor de rentier agricol * Astfel, toti rentierii braileni sunt asteptati la sediul APIA *

Conducerea Centrului Judetean Braila al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza rentierii ca in perioada 1 martie – 31 august, se pot prezenta la sediul institutiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol si acordarea rentei agricole aferente anului 2012. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, in baza unei procuri autentice, cu urmatoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate in original; document coordonate bancare(optional).

In cazul in care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitata prin mandatar, acesta trebuie sa prezinte cu documente suplimentare. Acestea sunt: cartea de identitate/buletinul de identitate al mandatarului in original si in copie; procura autentificata, in original si in copie.

“Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia poate fi incasata de mostenitorii sai, care vor prezenta carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces (original si copie); certificat de mostenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de mostenitor al defunctului (original si copie); B.I/C.I. a mostenitorului (original si copie); imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (in cazul in care sunt mai multi mostenitori) (original); document coordonate bancare. Dupa cum se stie, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare”, ne-a informat Daniela Militaru, directorul executiv al APIA Braila.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an, pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat sau pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Plata rentei viagere se face in lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Nationala Romana, asa cum prevede art. 4 din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, din anul pentru care aceasta se datoreaza.

Comentarii

comentariu

About the Author

-