Published On: Soare, Feb 3rd, 2013

Regimul fiscal al microintreprinderilor

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii cu privire la regimul de impozitare al microintreprinderilor *

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru persoane care îndeplinesc urmatoarele conditii: realizeaza venituri, altele decât cele din activitati în domeniul bancar, în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului; realizeaza venituri care nu au depasit echivalentul în lei al sumei de 65.000 euro; au capitalul social detinut de persoane, altele decât statul si autoritatile locale.

O persoana juridica româna care este nou-înfiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor începând cu primul an fiscal, daca conditia privind capitalul social este îndeplinita la data înregistrarii la registrul comertului.

“Pentru anul 2013, persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc conditiile prevazute in Codul Fiscal modificat, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea  sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 25 martie 2013, inclusiv. Pâna la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013. Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale în vigoare pâna la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013”, se mentioneaza intr-o instiintare transmisa de Directia Generala a Finantelor Publice Braila.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplica asupra bazei de impozitare constituita din veniturile din orice sursa, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de executie; veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale, veniturile din subventii de exploatare; veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalitati de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

* Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro *

Daca în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit  luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit limita de 65.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor care aplica prevederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza în mod corespunzator de la 1 februarie 2013.

* Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere*

În cazul unei asocieri fara personalitate juridica între o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Comentarii

comentariu

About the Author

-