Published On: vin, Feb 22nd, 2013

Obligatiile fiscale ale contribuabililor care utilizeaza zilieri

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila reaminteste principalele obligatii fiscale în cazul utilizarii zilierilor în activitatea cu caracter ocazional *

Beneficiarul care utilizeaza zilieri în activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultura, vânatoare si pescuit, silvicultura, exclusiv exploatari forestiere, piscicultura si acvacultura, pomicultura si viticultura, apicultura, zootehnie, spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural, manipulari de marfuri, activitati de întretinere si curatenie, are obligatia: sa înfiinteze Registrul de evidenta a zilierilor si sa-l pastreze la sediu, sa-l completeze înainte de începerea activitatii si prezentarea organelor de control abilitate, sa prezinte lunar, pâna cel târziu la data de 5 a fiecarei luni catre inspectorul de munca unde îsi are sediul, un extras al  Registrului de evidenta a zilierilor.

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit în cota de 16%. Nu se datoreaza contributii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. Calculul si retinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice .

Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Declararea impozitului pe venituri din salarii se face în formularul 112, Anexa 1 Creante fiscale – rândul 01, cod 602 “ Impozit pe veniturile din salarii”, cumulându-se, dupa caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, fara completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaratie.

Activitatea desfasurata de zilieri nu confera acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici în sistemul de asigurari sociale de sanatate. Zilierii vor putea încheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie.

Beneficiarii care utilizeaza zilieri au obligatia completarii si depunerii formularului 205 “Declaratie privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit”, prin bifarea modului V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” pâna la data de 28 februarie 2013 inclusiv pentru impozitul retinut în anul 2012.

Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, prevede, la Cap.II, Art.4, alin.(3) faptul ca, “Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a împlinit vârsta de 16 ani”. De asemenea, la alin.(4) se face mentiunea ca, „Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”.

Comentarii

comentariu

About the Author

-