Published On: vin, Feb 1st, 2013

Obligatii fiscale pentru veniturile din activitati agricole

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii  asupra modificarilor aduse Codului fiscal, cu privire la veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. *

Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau intr-o forma de asociere, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit; acestea se decid pe unitatea de suprafata (ha) / cap de animal / familie de albine si sunt stabilite pentru perioada impozabila din acest an, cuprinsa intre1 februarie 2013 si 31 decembrie 2013. De exemplu norma de venit pentru cultivarea cartofului pe o suprafata de peste 2 ha este de 3.488 lei.

“Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16 % asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Contribuabilii au obligatia sa depuna anual o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pâna la data de 25 octombrie inclusive si 50% din impozit pâna la data de 15 decembrie inclusive”, se mentioneaza intr-o informare emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Braila.

Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole; venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Contribuabilii care realizeaza venituri din silvicultura si piscicultura sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Contribuabilii au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.

Pentru veniturile din activitati agricole realizate pâna la 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.

Pentru veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit obtinute in perioada 1 ianuarie 2013 si pâna la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pâna cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. Norma anuala de venit se corecteaza astfel incât sa corespunda perioadei impozabile cuprinse intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

Pentru veniturile obtinute din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real, intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plati anticipate, iar venitul net anual se declara pâna la data de 25 mai 2014.

Comentarii

comentariu

About the Author

-