Published On: mar, Feb 5th, 2013

Obligatii declarative cu termen luna februarie

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii ca, in luna februarie 2013 trebuie sa depuna la organul fiscal competent o serie de documente *

Declaratii depuse pana la 7 februarie 2013.

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A., care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna ianuarie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de T.V.A. lunar.

Declaratii depuse pana la 11 februarie 2013.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A, in cazul persoanelor impozabile. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A, cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratii depuse pana la 25 februarie 2013.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013.

Declaratie privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de catre organizatiile non profit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii ianuarie 2013.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de T.V.A., care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, pentru care se datoreaza T.V.A., contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in România si de catre persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in România, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna ianuarie 2013.

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna ianuarie 2013,  de catre platitorii de T.V.A. cu perioada fiscala lunara.

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul…formular 392A. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei.

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri,prestarile de servicii si achizitiile  efectuate in anul…formular 392B. Se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de T.V.A, a caror cifra de afaceri, realizata la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România, in anul….formular 393. Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de T.V.A., care, in cursul anului precedent, au prestat servicii de transport international de persoane.

Declaratii  depuse pana la 28 februarie 2013.

Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

Declaratie – inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate, formular 172, avizata de Agentia Domeniilor Statului. Formularul se completeaza si se depune de catre platitorii de redeventa, beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului.

Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si câstigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului. Declaratia se completeaza si se depune si de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru câstiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente in state member ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate, formular 400.

Comentarii

comentariu

About the Author

-