Published On: lun, Feb 4th, 2013

Modificari ale Codului Fiscal

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila aduce la cunostinta cetatenilor noile modificari si completari ale Codului Fiscal *

Au fost introduse noi reguli privind verificarea persoanelor fizice, locul si durata desfasurarii verificarii. Persoana supusa verificarii are obligatia de a depune o declaratie de patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal, In situatia In care solicitarea are loc odata cu comunicarea avizului de verificare. Declaratia se depune In termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. In situatia In care solicitarea are loc pe perioada verificarii, declaratia se depune In termen de 15 zile de la comunicarea  solicitarii. Nerespectarea termenelor de depunere a declaratiei de patrimoniu si venituri mentionate mai sus, se sanctioneaza cu amenda de la 10.00 la 50.000 lei. Elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana supusa verificarii, precum si modelul declaratiei se stabilesc prin Ordin al ministrului Finantelor Publice. Ordinul va fi emis In termen de 60 de zile de la data intrarii In vigoare a acestei ordonante. Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificarii, la domiciliul sau, sau la domiciliul/sediul persoanei care Ii acorda asistenta de specialitate sau juridica. Durata efectuarii verificarii este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni In cazul In care sunt necesare informatii din strainatate.

* Executarea silita a titlurilor executorii emise de institutiile publice *

Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silita, organelor fiscale din subordinea A.N.A.F. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finantate institutiile publice.

Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silita proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea A.N.A.F. sau organelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local.

* Suspendarea executarii silite In cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara *

Pe toata perioada suspendarii executarii silite, creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei In care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora, respectiv pentru obligatiile fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.

* Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor  *

In situatia In care, la data comunicarii adresei de Infiintare a popririi, tertul poprit nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu va datora In viitor asemenea suma In temeiul unor raporturi juridice existente, va Instiinta despre acest fapt organul de executare In termen de 5 zile de la primirea adresei de Infiintare a popririi. Aceste prevederi sunt aplicabile popririlor Infiintate dupa data intrarii In vigoare a ordonantei, respectiv 1 februarie 2013.

Comentarii

comentariu

About the Author

-