Published On: vin, Feb 15th, 2013

Ionel Nechifor, cercetat pentru incalcarea legislatiei, Fostul sef al cadastrului din Primarie este anchetat de ANI

Share This
Tags

* Ca urmare a cercetarilor efectuate de catre inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) privind legea referitoare la regimul juridic al functionarilor publici, s-a constatat ca fostul sef al serviciului cadastru din Primaria, Ionel Nechifor, a incalcat actul normativ *

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat, in urma procedurilor de evaluare, incalcarea legislatiei privind regimul juridic al incompatibilitatilor de catre Ionel Nechifor, sef serviciu cadastru in cadrul Primariei Municipiului Braila.

Sub aspect procedural, au fost indeplinite cerintele Legii nr. 176/2010, referitoare la instiintarea persoanelor evaluate, Ionel Nechifor fiind informat, la data de 6 iulie 2011, confirmarea de primire sosind la data de 13 iulie 2011, respectiv la data de 23 noiembrie 2012 (confirmare de primire la data de 29 noiembrie 2012), despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza, de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Pe 18 decembrie 2012, Ionel Nechifor a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

“In urma evaluarilor efectuate, s-a constatat faptul ca, in perioada 15.07.2003 – 06.04.2011, Nechifor Ionel s-a aflat in stare de incompatibilitate, intrucât a detinut, simultan, atât functia de sef serviciu (n.r. cadastru) in cadrul Primariei Municipiului Braila, cât si calitatea de expert tehnic judiciar – colaborator al Biroului Local pentru Expertize Judiciare, Tehnice si Contabile din cadrul Tribunalului Braila, incalcând, astfel, dispozitiile art. 94), alin. 2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. Nechifor Ionel a detinut functia de sef serviciu in cadrul Primariei Municipiului Braila in perioada 15.07.2003 – 06.04.2011. De asemenea, in perioada 14.05.1994 – 15.06.2011, domnul NECHIFOR IONEL a detinut calitatea de expert tehnic judiciar – colaborator al Biroului Local pentru Expertize Judiciare, Tehnice si Contabile din cadrul Tribunalului Braila. Astfel, au fost identificate elemente in sensul incalcarii legislatiei privind regimul juridic al incompatibilitatilor, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, <Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza: i…s in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice>”, se arata in comunicatul emis de ANI.

* Seful din Primarie este decazut din drepturi *

Persoana fata de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani.

In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate, interdictia de 3 ani opereaza, potrivit legii, de la data ramânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii judecatoresti de confirmare a existentei unei stari de incompatibilitate.

“Persoana care face obiectul evaluarii poate contesta raportul de evaluare a incompatibilitatii, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanta de contencios administrativ. Agentia Nationala de Integritate isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale, celeritatii, bunei administrari, precum si al dreptului la aparare”, se mai spune in documentul de la ANI.

Comentarii

comentariu

About the Author

-