Published On: vin, Feb 1st, 2013

In atentia instituţiilor publice! Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila aduce la cunostinta cetatenilor ca s-au aprobat Normele Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la date de 31 decembrie 2012. *

Au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate.

Situatiile financiare anuale se compun din : bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

“Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar, contabil, sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor mentionate mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea acestora. Ei trebuie sa confirme ca: politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate”, se mentioneaza intr-o instiintare transmisa de Ministerul Finantelor Publice Braila.

Reprezentantii desemnati ai autoritatilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia Generala a Tehnologiei Informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la M.F.P. si pe suport magnetic.

Termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la M.F.P. este de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Comentarii

comentariu

About the Author

-