Published On: vin, Feb 8th, 2013

Declararea impozitului retinut de la nerezidenti

Share This
Tags

* Pana la data de 28 februarie, toti cei interesati pot depune declaratia privind impozitul retinut de la nerezidenti *

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii interesati ca, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, pe beneficiari de venit nerezidenti, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, au obligatia sa depuna “Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti” pentru calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar, la organul fiscal competent, pâna la data de 28 februarie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

Declaratia va cuprinde datele de identificare ale platitorului de venit, precum si datele de identificare ale beneficiarului de venit (denumirea statului de rezidenta, nume, prenume, codul de identificare fiscala atribuit de autoritatea din România).

Platitorii de venit cu regim de retinere la sursa a impozitelor pot solicita organului fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul lor fiscal, atribuirea codului de identificare fiscala pentru contribuabilii nerezidenti care realizeaza venituri supuse regulilor de impunere la sursa.

Declaratia se completeaza în doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit, iar copia se pastreaza de catre platitorul de venit.

Comentarii

comentariu

About the Author

-