Published On: lun, Ian 21st, 2013

Termen limita pentru formularul 600, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila, aduce in atentia contribuabililor  ca, pana joi, 31 ianuarie 2013 inclusiv, contribuabilii prevazuti la art.296 indice 21, alin.(1), lit.a) – e) din Codul Fiscal au obligatia depunerii formularului 600 “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”

Categoriile de persoane impozabile care au obligatia sa depuna formularul 600 sunt: intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; membrii intreprinderii individuale; persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; persoanele care realizeaza venituri din drepturi de propietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

Aceste categorii de contribuabili care au desfasurat activitate in anul 2012 si vor desfasura activitate si in anul 2013 au obligatia sa depuna formularul 600 pana la 31 ianuarie 2013.

Persoanele care nu au obligatia de a depune declaratia 600 desi se incadreaza in categoriile mai sus mentionate sunt cele care: obtin si alte venituri salariale sau indemnizatie de somaj; beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii;

Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a constributiilor sociale.

Venitul baza de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 741 lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat – 2.117 lei), dar nici mai mare de 10.585 lei (echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat – 2.117 lei).

Declaratia 600 poate fi descarcata de pe site-ul ANAF la sectiunea Asistenta contrbuabili/ Formulare si programe utile/ Toate formularele cu explicatii/Formulare fiscale ordonate dupa numar. Formularul se depune la registratura organului fiscal sau al oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege. Declaratia se poate depune si online de catre contribuabilii care detin certificat digital de semnatura electronica.

În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune în termen de 15 zile de la începerea activitatii.

În baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileste contributia sociala annuala datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, în 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Comentarii

comentariu

About the Author

-