Published On: joi, Ian 3rd, 2013

Site nou pentru examenul de definitivat

Share This
Tags

* Cadrele didactice care doresc sa participe la examenul de definitivat pot gasi acum informatiile necesare pe noul site lansat de Ministerul invatamantului http://definitivat.edu.ro *

Prin intermediul portalului nou lansat, cadrele pot avea acces la metodologia-cadru referitoare la organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant si calendarul activitatilor.

Pe site sunt postate si programele complete pentru examenle de arte, educatie fizica si sport, matematica si stiinte, invatamant primar si prescolar pentru invatatori/educatori/institutor, limba si comunicare, om si societate dar si tehnologii. Exista pe site si un forum.

intr-o sectiune speciala a site-ului se pot gasi si lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii invatamantului universitar , nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de invatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat.

Subiectele, baremele de evaluare, modelele-cadru de subiecte si baremele pentru proba scrisa se elaboreaza in conformitate cu tematica si bibliografia aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare disciplina de examen, de Centrul National de Evaluare si Examinare, caruia ii revine integral responsabilitatea respectarii legislatiei si a procedurilor privind securizarea subiectelor.

Potrivit calendarului stabilit de Minister, inspectiile speciale la clasa se vor incheia cel mai tarziu pe 20 iunie. Proba scrisa este programata sa se desfasoare pe 18 iulie, iar afisarea rezultatelor finale se va face pe 27 iulie dupa finalizarea contestatiilor.

Comentarii

comentariu

About the Author

-