Published On: vin, Ian 11th, 2013

Schimbari in legislatia fiscala

Share This
Tags

* Conducerea Finantelor Publice Braila anunta contribuabilii braileni ca au fost aduse o serie de modificari ale legislatiei fiscale *

Directia Generala a Finantelor Publice judetului Braila aduce la cunostinta contribuabililor braileni ca a fost publicat un act normativ referitor la aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal.

In acest act normativ a fost introdus Formularul 508 – “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”.

“Capitolul II – <Procedura de actualizare a faptelor si situatiilor înscrise în cazierul fiscal>, dupa sectiunea F2 – <Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscala, declarata de activitatea de inspectie fiscala în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b) – c) din Codul de Procedura Fiscala, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate> a fost introdusa o noua sectiune, sectiunea G – <Dispozitii speciale referitoare la scoaterea din evidenta cazierului fiscal a situatiilor privind inactivitatea fiscala, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanei juridice inactive, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fara a fi reactivata>. Situatiile privind inactivitatea fiscala se scot din evidenta cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactiva, care s-a radiat din Registrul contribuabililor, fara a fi reactivata, la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii persoanei juridice, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. h) din OG nr. 75/2001. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii, fisa de actualizare se întocmeste de catre compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal în a carui evidenta a fost înregistrata persoana juridica declarata inactiva fiscal, care s-a radiat fara a fi reactivata, dupa primirea informatiei/comunicarea documentului care atesta radierea persoanei juridice declarate inactiva fiscal, prin completarea Formularului 508 – <Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala>, la care se bifeaza casuta <Reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactiva fiscal>”, se mentioneaza in comunicatul emis de DGFP Braila.

Fisa de actualizare se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a carui sfera de competenta intra gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactiva, care s-a radiat fara a fi reactivata.

Comentarii

comentariu

About the Author

-