Published On: Soare, Ian 20th, 2013

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

Share This
Tags

* Persoanele juridice care în anul 2011 si 2012 nu au optat pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pot opta  pentru plata impozitului pâna la 31 ianuarie 2013, daca îndeplinesc cumulativ conditiile, prevazute la  art. 112 1 din Codul fiscal, la 31 decembrie 2012 *

Persoanele juridice pot opta opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor daca au de la 1 pana la 9 salariati. O alta conditie pe care trebuie sa o indeplineasca este sa fi realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 de euro. Capitalul social al acestora trebuie sa fie detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale. Veniturile realizate trebuie sa fie altele decat cele provenite din: activitati in domeniul bancar; activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii; activitati in domeniul jocurilor de noroc, consultantei si managementului; au capital social detinut de un actionar sau un asociat cu peste 250 de angajati;

Plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se poate depune pana la 31 ianuarie 2013 inclusiv prin completarea si depunerea formularului 010 “Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

Tot pana la 31 ianuarie 2013 inclusiv, microîntreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul 2013, prin completarea si depunerea formularului 010, cu precizarea ca, potrivit dispozitiilor art. 112 8 alin. (3) din Codul fiscal  în cazul în care, în cursul anului fiscal, una din conditiile impuse nu mai este îndeplinita, microîntreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile Titlului IV^1-„Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, chiar daca ulterior îndeplineste conditiile prezentate anterior.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% si se aplica asupra bazei impozabile constituita din veniturile din orice sursa din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie; veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalitati de intârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

Calculul si  plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Pâna la termenul de plata a impozitului acestea au obligatia sa depuna declaratia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Comentarii

comentariu

About the Author

-