Published On: mar, Ian 8th, 2013

Formulare modificate pentru declararea impozitelor si taxelor locale

Share This
Tags

* Formularele 100, 101, 104, 120 si 130 utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor locale incepand cu 1 ianuarie 2013 sunt modificate *

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial nr.887/27.12.2012 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.1.950/2012 prin care au fost aprobate modelul si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la surs, precum si Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.

Formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, formularul 101 “ Declaratie privind impozitul pe profit”, formularul 104 “Declaratie prinvind distribuirea intre asocaiati a veniturilor si cheltuielilor, 120 “Decont privind taxele si accizele” si formularul 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna” sunt modificate prin prevederile actului normativ mentionat mai sus. Aceste formulare si Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat se utilizeaza pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2013.

Formularele mentionate se utilizeaza prin exceptie pentru obligatiile fiscale datorate incepand cu trimestrul IV 2012 in urmatoarele situatii. Se utilieaza pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din activitatile desfasurate in asociere, de catre persoanele juridice strane si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. Se utilieaza prin exceptie si pentru declararea redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola.

Formularele 100, 101, 120 si 130 se depun la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabili.

Formularul 104 se depune la organul fiscal in a crui evidenta este inregistrata fiscal asocierea.In situatia in care asocierea nu are obligatia sa se inregistreze fiscal, declaratia se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrata persoana desemnata pentru indeplinirea obligatiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Declaratiile se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care poate fi descarcat la adresa: www.anaf.ro, categoria Declaratii electronice/Descarcare declaratii.

Formularele se depun la organul fiscal competent, in format pdf, cu fisier xml atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale.

Formularul 104 se depune intotdeauna insotit de formularul 100. In cazul formularului 100 nu se utilizeaza simultan mai multe metode de plata pentru acceasi perioada fiscala.

Comentarii

comentariu

About the Author

-