Published On: lun, Ian 14th, 2013

Dosare doldora pentru locuite ANL, familii tinere se inghesuie la DSP

Share This
Tags

* La Braila exista 350 de familii care au dosarele complete, depuse pentru obtinerea unei locuinte de tip ANL * In Brailita va incepe a treia etapa de construire de ANL-uri, fiind vorba de 136 apartamente *

In prezent, tot mai multe persoane tinere din Brala se adreseaza municipalitatii pentru obtinerea de locuinte de tip ANL. La Directia Serviciilor Publice (DSP) Braila exista sute de dosare depusem unele complete, altele nu. Numarul dosarelor complete este destul de mare, existand 350 de familii care au optat pentru a primi o locuinta ANL.

Potrivit directorului executiv al DSP Braila, Emilena Huiu, pentru obtinerea unui ANL este nevoie de o serie de acte care vor constitui un dosar, ce va fi supus unei comisii specializate.

“Actele necesare pntru intocmirea dosarului de repartitie a locuintelor sunt: cerere, depusa la Registratura Primariei Braila; copii ale actelor de identitate (certificate de nastere numai pentru minorii fara carti de identitate) ale titularului si ale tuturor persoanelor care locuiesc impreuna cu acesta; copie de pe contractul de inchiriere si fisa locativa (sau de pe actul de proprietate), de la toate adresele unde pententii sau membrii familiei figureaza cu domicilii stabile in adeverinta eliberata de Serviciul de Evidenta Populatiei; copie certificat de casatorie (hotarare de divort); certificat medical eliberat de medic de specialitate (si certificat de incadrare in grad de handicap), daca este cazul; certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, in cazul persoanelor fizice, eliberat de Directia Finantelor Publice Locale, pe numele titularului si al tuturor membrilor majori ai familiei acestuia; adeverinta cu venitul net pe ultimele 12 luni, pe numele titularului si al membrilor din familie care lucreaza (ultimul cupon de pensie sau adeverinta de ajutor social); copie actualizata, conform cu originalul, de pe contractul individual de munca; declaratie notariala data pe proprie raspundere, sub incidenta Codului Penal, din care sa rezulte ca persoana (familia) solicitanta, incepand cu 1 ianuarie 1990, nu a dobandit si nu a instrainat locuinta sau cote de mostenire, precum si daca au beneficiat sau beneficiaza de drept locativ in imobile proprietate de stat; adeverinta de la Serviciul de Evidenta a Populatiei, pentru toti membrii majori ai familiei, cu domiciliile avute anterior; copii de pe actele de identitate ale parintilor sotiei (sotului) si ale actelor de proprietate (contracte de inchiriere) ale locuintelor acestora; copia actului de succesiune (in cazul decesului unuia dintre parinti sau socri); acte doveditoare pentru solicitantii care provin din institutii de ocrotire sociala; copie de pe adresa emisa de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor (SUPAFLC) Braila si de pe hotararea de evacuare (daca este cazul); adeverinta de la Asociatia de Proprietari (unde este cazul) privind achitarea obligatiilor, numarul de persoane cu care figureaza la plata intretinerii si nominal care sunt aceste persoane; pentru persoanele care provin din alte localitati, adeverinta din care sa reiasa daca au figurat sau figureaza cu imobile in proprietate, eliberata de Primariile localitatilor respective; repatriatii vor prezenta obligatoriu dovada ca in tara de unde provin nu au detinut sau detin locuinta in proprietate; copia ultimelor acte de studii (pentru ANL); dosar de carton cu sina. In cazul in care din actele prezentate nu se clarifica situatia locativa si familiala a petentului, se vor solicita si alte acte, particulare fiecaruicaz in parte”, a declarat Emilena Huiu.

In acest moment, locuinte de tip ANL se mai construiesc in Brailita, desfasurandu-se cea de a treia etapa. Este vorba de 136 de apartamente care vor fi puse la dispozitia solicitantilor.

Comentarii

comentariu

About the Author

-