Published On: mar, Ian 22nd, 2013

Declaratia 172, in administrarea ANAF

Share This
Tags

* Platile catre stat in urma unor activitati economice, precum ar fi redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, vor trece in administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) *

Conducerea Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Braila precizeaza ca din luna noiembrie a anului trecut, redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola au fost preluate in administrare de catre ANAF. In acest context, a fost emis un act normativ prin care s-a aprobat modelul si continutul Formularului 172 – „Declaratie – inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”.

Referitor la formularul acesta, beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si din alte contracte de expoatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului (ADS), in calitate de platitori de redeventa, sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna la organul fiscal competent formularul 172. In situatia in care Formularul 172 depus de contribuabili nu contine viza ADS, acesta nu va fi luat in considerare de catre organul fiscal competent.

“In aceasta declaratie inventar, platitorii de redevente vor inscrie sumele reprezentând redevente restante, inclusiv obligatiile accesorii aferente acestora, aflate in sold la 15 noiembrie 2012 si neachitate pâna la data depunerii Formularului 172, cu exceptia celor cuprinse in titlurile executorii emise de ADS. Formularul 172 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea <Toate formularele cu explicatii>, sau poate fi distribuit la cerere de catre unitatile fiscale si se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii. Formularul editat, semnat si stampilat conform legii, va fi insotit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic). Formularul 172 <Declaratie – inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate> se depune pâna la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentului ordin, respectiv 25 februarie 2013”, se mentioneaza in comunicatul emis de DGFP Braila.

Comentarii

comentariu

About the Author

-