Published On: vin, Ian 11th, 2013

Conducerea ISU a urmarit eficientizarea actiunilor de prevenire

Share This
Tags

* Obiectivul fundamental al întregii activitati desfasurate la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” (ISU) al judetului Braila a vizat eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, în vederea mentinerii starii de normalitate a vietii comunitatilor umane *

In cadrul sedintei de la Prefectura, care a avut loc ieri, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” (ISU) Braila, lt.-col. Cristian Ion, a prezentat obiectivele intreprinse care au vizat îmbunatatirea relatiilor dintre institutiile cu atributii în managementul situatiilor de urgenta, îmbinând actiunile componentei de prevenire cu cele operative, cu sprijinul structurilor suport si cu o deosebita colaborare din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

Concomitent cu eforturile depuse pentru îmbunatatirea cadrului normativ, cresterea eficientei structurii functionale si aplicarea legalitatii, o atentie deosebita s-a acordat monitorizarii evolutiei situatiei operative si perfectionarii conceptiei de organizare, conducere si desfasurare a actiunilor de interventie.

“Referitor la activitatea de prevenire, s-au desfasurat activitati de prevenire, preponderent la localitati, institutii publice, operatori economici cu risc de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, operatori economici cu risc mare si foarte mare de incendiu, obiective în care se desfasoara activitati socio-economice si culturale la care participa un numar mare de persoane. S-a urmarit aplicarea riguroasa a reglementarilor din domeniile apararii împotriva incendiilor si protectiei la dezastre la nivelul factorilor cu responsabilitati în domeniu; asigurarea unui management adecvat al situatiilor de urgenta la nivel local; cresterea nivelului de pregatire si îndrumarea activa a personalului din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta în ceea ce priveste desfasurarea de activitati preventive specifice; scaderea numarului de incendii la locuintele si gospodariile cetatenesti; reducerea numarului de obiective puse în functiune fara autorizatie de securitate la incendiu/protectie civila; diversificarea si implementarea unor actiuni, forme si mijloace de informare si educatie preventiva; eficientizarea activitatii de formare profesionala si pregatire a populatiei organizata si desfasurata în ocupatii si domenii din competenta”, a declarat lt.-col. Cristian Ion, inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al judetului Braila.

* Campanii organizate pentru informarea cetatenilor *

Cu prilejul desfasurarii campaniei „Vreau sa fiu  voluntar”, au fost organizate puncte de informare mobile si au fost distribuite pliante si brosuri. Conform Planului comun de activitati cu Inspectoratul Scolar Judetean, privind pregatirea în domeniul situatiilor de urgenta a copiilor si elevilor din învatamântul national preuniversitar, au fost coordonate si desfasurate concursurile „Cu viata mea apar viata” si „Prietenii pompierilor”.

“În luna iunie 2012, a fost organizata faza judeteana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta la care au participat 3 servicii voluntare si 2 servicii private, locul 1 fiind ocupat de Serviciului de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Tudor Vladimirescu la serviciile voluntare si SPSU STX OSV Braila SA la serviciile private. Activitatea de pregatire în domeniul situatiilor de urgenta s-a desfasurat în baza Planului de pregatire aprobat de prefectul judetului Braila si avizat pe linie de specialitate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Conform planificarii la Centrul Zonal de Pregatire de Protectie Civila Bacau, au fost planificate 29 persoane de conducere din administratia publica locala si au participat la pregatire un numar de 17, rezultând un procentaj de participare de 59%. La Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta Ciolpani au fost planificate un numar de 7 persoane si au participat 3, obtinându-se un procentaj de 42%”, a precizat inspectorul sef al ISU Braila.

Pentru cresterea nivelului de pregatire a personalului si verificarea viabilitatii planurilor de raspuns pentru gestionarea situatiilor de urgenta, precum si a îmbunatatirii conceptiei de interventie, în decursul anului 2012, la nivelul inspectoratului, s-au desfasurat 4 exercitii de cooperare pe timpul sesiunilor de pregatire continua sub forma conducerii fara actiune în teren. Personalul din cadrul compartimentului si subunitatilor a fost angrenat în desfasurarea unui exercitiu multinational „BLONDE AVALANCHE 2012”, organizat de Garnizoana Braila în Portul militar Varsatura.

Comentarii

comentariu

About the Author

-