Published On: mie, Ian 23rd, 2013

ATENTIE CONTRIBUABILI! Finantele Braila anunta infiintarea si functionarea grupului fiscal unic

Share This
Tags

* Conducerea DGFP Braila si anunta pe contribuabilii braileni despre conditiile ce se impun in cazul in care se doreste infiintarea unui grup fiscal unic *

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) a judetului Braila reaminteste contribuabililor, care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care sunt principalele prevederi referitoare la înfiintarea si functionarea grupului fiscal unic ca persoana impozabila din punct de vedere al TVA.

Grupul fiscal unic reprezinta un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relatii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic si poate opta sa fie tratat drept grup fiscal. Conditiile pentru a deveni grup fiscal unic sunt: o persoana impozabila nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal; optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani; toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

“Optiunea privind perioada de 2 ani se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului. rupul fiscal se poate constitui din minimum 2 persoane impozabile care sunt administrate de catre acelasi organ fiscal competent. Se considera în strânsa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect în proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi actionari.Îndeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constatator eliberat de catre Registrul Comertului si/sau, dupa caz, alte documente justificative. În vederea implementarii grupului fiscal de TVA se depune la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele informatii: numele, adresa, obiectul de activitate si codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecarui membru; dovada ca membrii sunt în strânsa legatura; numele membrului numit reprezentant. Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii însotita de documentele justificative. Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei comunicarii deciziei de aprobare emisa de organul fiscal”, se arata in comunicatul emis de conducerea DGFP Braila.

* Obligatiile grupului fiscal unic *

Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre urmatoarele evenimente: încetarea optiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel putin 30 de zile înainte de producerea evenimentului ; neîndeplinirea conditiilor privind înfiintarea grupului care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie; numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel putin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; parasirea grupului fiscal de catre unul dintre membri, cu cel putin 30 de zile înainte de producerea evenimentului; intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel putin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.

De la data implementarii grupului fiscal unic fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul, are o serie de obligatii, Acestea sunt: va raporta în decontul de taxa, formular 300, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale; va trimite decontul sau de taxa reprezentantului; nu va plati nicio taxa datorata si nu va solicita nicio rambursare conform decontului propriu de taxa.

De asemenea, fiecare membru al grupului fiscal trebuie sa depuna declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare, formular 390 VIES, la organul fiscal de care apartine; sa se supuna controlului organului fiscal de care apartine; sa raspunda separat si în solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cât apartine respectivului grup fiscal.

Referitor la obligatiile ce ii revin reprezentantului grupului fiscal, acestea sunt: va prelua, în primul decont consolidat soldurile taxei de plata de la sfârsitul perioadei fiscale anterioare neachitate pâna la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare; va raporta în propriul decont de taxa orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale; va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva; va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si formularul de decont de taxa consolidat; va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

Comentarii

comentariu

About the Author

-