Published On: mie, Dec 5th, 2012

Profesorii braileni participa la programe de profesionalizare

Share This
Tags

* Dupa doi ani de implementare au fost evaluate rezultatele in cadrul proiectului “Profesionalizarea cadrelor didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judete Braila si Prahova” * Din 2000 de profesori au fost formati 1278. proiectul continua si in 2013 *

Proiectul “Profesionalizarea cadrelor didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judete Braila si Prahova” se afla la finalul celui de-al doilea an de implemetare. La conferinta organizata cu acest prilej au participat managerul proiectului, inspectorul scolar general, Iulian Danielescu, Cristina Anton, coordonator formare regional 1 si Mihaela Gheorghiu, responsabil comunicare.

Proiectul contribuie la cresterea performantei didactice si este implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Braila. Obiectivul principal al proiectului il constituie formarea sI dezvoltarea competentelor personalului didactic din sistemul de invatamant preuniversitar in vederea imbunatatirii managementului si calitatii procesului educational.

Grupul tinta al proiectului este format din 2000 de cadre didactice dintre care 1000 de cadre didactice din judetul Braila si 1000 din Prahova.

Parteneri in proiect sunt Inspectoratul Scolar Judetean  Prahova, Casa Corpului Didactic Braila, Casa Corpului Didactic Prahova si Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti.

Din grupul tinta de 2000 de cadre didactice al proiectului  pana in prezent au fost formate 1278 de cadre. In prima serie au fost formate 411 cadre, seria II au fost formate 466 de cadre iar seria III 430, seriile IV si V urmand a fi formate anul viitor. Se estimeaza ca la sfarsitul proiectului va fi depasit numarul de 2000 de cadre didactice si se va ajunge la un numar de 2108 cadre didactice. Au fost editate pe parcursul derularii proiectului 20 de curricule de curs continand programa analitica si suportul de curs, au fost tiparite 2050 de manuale pe suport dehartie, a fost dezvoltata o platforma de e-learning sI un program de formare acreditat CNFP., au fost organizate 3 focus grupuri tematice.

“Proiectul este foarte util, ne ajuta sa ne imbunatatim activitatea, sa ne adaptam metodele de predare si de lucru cu elevii. Elevii nostri sunt intruiti pentru societatea de maine, nu pentru cea de acum 30 de ani”, a declarat inspectorul scolar general, Iulian Danielescu.

Printre beneficiile paticiparii la programele de formare oferite prin proiect se numara dezvoltarea competentelor cadrelor didactice in utilizarea noilor tehnologii informationale, dezvoltarea competentelor de solutionare sI gestionare a situatiilor de criza, dezvoltarea competentelor de management al clasei de elevi, dezvoltarea competentelor de utilizare a unor metode activ-participative, interactive de predare, invatare si evaluare.

Modulele parcurse de-a lungul derularii proiectului sunt: Formarea competentelor IT in procesul didactic; Proiectarea si implementarea curricum-ului centrat pe competente; Managementul clasei. Gestionarea situatiilor de criza; Metode interactive de predare-invatare.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Comentarii

comentariu

About the Author

-