Published On: mar, Dec 18th, 2012

Pentru a stimula ocuparea fortei de munca, angajatorii braileni isi pot califica propii angajati prin ucenicie

Share This
Tags

* AJOFM Braila reaminteste angajatorilor ca pot recurge la calificarea propiilor angajati si prin programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca *

Pote fi incadrat ca ucenic in munca orice persoana fizica cu varsta cuprinsa inmtre 16 si 25 de ani care nu detine o calificare pentru ocupatia in carev se organizeaza ucenicia la locul de munca.

Se poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca si la varsta de 15 ani insa doar cu acordul al parintilor sau reprezentantilor legali, pentru activitati care nu iI pune in pericol sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Angajatorul este obligat sa desemneze un coordonator de ucenicie care sa fie obligatoriu salariat al anagajatorului si sa indeplinbeasca o serie de conditii. Coordonatorul de ucenicie trebui sa detina calificarea pentru ocupatia pentru care se organizeaza programul de ucenicie, sa aiba experineta de cel putin 5 ani, sa nu aiba cazier judiciar si sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic.

Angajatorul trebuie sa asigure ucenicului acesul la pregatirea teoretica si practica si conditiile necesare pentru a-si indeplini sarcinile. Tot angajatorul este cel care trebuie sa organizeze evaluarea pregatirii teoretice si practice printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale si sa suporte costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egalacu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Angajatorii care doresc sa isi califice prin uncenicie la locul de munca propii angajati, vor trebui sa comunice acest lucru Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila in cel mai scurt timp.

Comentarii

comentariu

About the Author

-