Published On: joi, Dec 13th, 2012

Modificari la programul Prima Casa, se schimba legislatia acordairii unei locuinte

Share This
Tags

* Programul Prima Casa va avea de anul viitor o legislatie modificata pentru a permite derularea acestuia in mai bune conditii, intrucat din practica au fost identificate diferite blocaje procedurale *

Potrivit modificairilor ce vor fi aduse OUG 60/2009 privind programul Prima Casai, pentru cazurile in care au loc evenimente de naturai a aduce avarii unui imobil finantat in cadrul programului, Ministerul Finantelor si finantatorul isi pot exprima acordul cu privire la schimbarea locuintei avariate dacai aceasta este improprie locuirii in urma producerii unui risc asigurat.

Conditia pentru ca dezvoltatorul sai poatai oferi la schimb o locuinta este ca valoarea acesteia sai fie cel putin egalai cu valoarea creditului contractat initial.

Este vorba de locuinte ce au suferit avarii in urma unor incendii sau calamitaiti naturale si nicidecum nu se doreste ca schimbarea imobilului sai fie o practicai, spune Irina Constantinescu, director in cadrul Fondului de Garantare (FNGCIMM), institutia care administreazai garantiile de stat oferite in cadrul programului guvernamental.

De asemenea, dacai imobilul finantat a fost avariat in asa maisurai incât nu mai e adecvat locuirii, beneficiarul finantairii poate apela la un alt credit in cadrul programului Prima Casai.

In ambele cazuri, inainte de novarea imobilului sau o nouai  achizitie creditul initial trebuie stins prin acordarea despaigubirii de caitre asiguraitor.

Prin locuintai improprie utilizairii se intelege o locuintai afectatai de daune constatate si evaluate la o valoare de cel putin 50% din valoarea creditului initial.

Legea va permite interventii de imbunaitaitire sau extindere

Totodatai, in practicai s-a constatat cai cei de la Cartea Funciarai interpretau diferit, de la un judet la altul, ridicarea interdictiei de instraiinare a imobilului dupai ce ipoteca in favoarea statului român si a finantatorului a fost radiatai odatai cu stingerea creditului (fie cu despaigubirea de la asiguraitor, fie prin rambursarea anticipatai). In unele judete aceste interdictii se ridicau automat odatai cu radierea ipotecii, in altele se cereau acte suplimentare care sai ateste acest lucru, desi era evident, explicai reprezentanta FNGCIMM.

Interdictia de instraiinare timp de 5 ani se va muta astfel pe noul imobil, dacai acesta a fost achizitionat cu o altai finantare prin Prima Casai.

Ca sai nu mai existe blocaje si probleme de interpretare, ridicarea interdictiei se va face automat dupai stingerea creditului, aceastai prevedere fiind introdusai in lege, a precizat Constantinescu.

In plus, in vederea protejairii valorii imobilului, de acum se vor putea aduce imbunaitaitiri, se pot executa operatiuni de extindere etc, cu acordul statului si finantatorului, iar acestea se vor inscrie in Cartea Funciarai si ipoteca se va extinde asupra lor.

Pânai in prezent, in cadrul programului Prima Casai s-au acordat circa 77.000 de credite cu 50% garantia statului, valoarea medie a creditului fiind de 39.400 euro. Astfel, valoarea totalai a creditelor este de peste 3 miliarde euro.

Comentarii

comentariu

About the Author

-