Published On: mar, Dec 11th, 2012

Autoritatea de Supraveghere Financiara, o noua institutie va inlocui CNVM, CSA SI CSSPP

Share This
Tags

* Piata de capital, piata asigurarilor si piata pensiilor private vor fi supravegheate de o structura unica de supraveghere, potrivit unui proiect de act normativ al guvernului *

Practic, Guvernul va desfiinta autoritatile de supraveghere din domeniul financiar, cu exceptia celor care tin de BNR, astfel ca atributiile si tot personalul CNVM, CSA si CSSPP vor fi preluate pana cel tarziu in luna martie a anului viitor de catre o noua institutie – Autoritatea de Supraveghere Financiara.

“Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare ASF, se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin preluarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta.

Cele trei piete financiare cumuleaza tranzactii anuale de peste sase miliarde euro si sunt supravegheate in prezent de structuri distincte – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Aceasta institutie ar putea fi condosa de actualul ministru de Finante, Florin Georgescu, potrivit unor surse guvernamentale.

CSSPP va da aviz favorabil pentru infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Proiectul de act normativ privind infiintarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost primit la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), va fi analizat si, in principiu, se are in vedere acordarea unui aviz favorabil.

Guvernul motiveaza caracterul de urgenta al actului normativ invocand disfunctionalitatile constatate, mai ales in ultima perioada, in activitatea desfasurata in sectorul pietei de capital si cel al asigurarilor, care impun adoptarea unor masuri de ordin legislativ pentru asigurarea eficientizarii activitatii de supraveghere sectoriala realizata in afara ariei de competenta a bancii centrale.

ASF este condosa de un consiliu format din 15 membri, dintre care un presedinte si trei vicepresedinti. Membrii consiliului ASF sunt numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comuna a Comisiei pentru buget, finane, activitate bancara si piata de capital si Comisiei economice, industrie si servicii din Senat si, respectiv a Comisiei buget, finante si banci si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din camera Deputatilor.

Comisiile reunite efectueaza selectia candidatilor ce urmeaza sa fie numiti, exclusiv pe baza experientei si calificarii profesionale in supravegherea sectorului financiar. Numirea membrilor Consiliului ASF se face pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.

“ASF preia de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate cu fiecare dintre acestea, in termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului al A.S.F., dar nu mai tarziu de 15 martie 2013, disponibilitatile banesti existente in conturi si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare 6 intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligetii ce decurg din acestea”, se mai spune in proiectul de OUG.

Comentarii

comentariu

About the Author

-