Published On: mar, Noi 27th, 2012

Codul fiscal a fost modificat, noi prevederi pentru determinarea impozitului pe profit

Share This
Tags

* Platitori de impozit pe profit trebuie sa respectre noi prevederi legale privind determinarea impozitului pe profit si recuperarea pierderilor fiscale *

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza platitorii de impozit pe profit in legatura cu noile prevederi legale privind determinarea impozitului pe profit si recuperarea pierderilor fiscale inregistrate de cei care isi inceteaza existenta ca urmare a unei operatiuni de fuziune, divizare sau desprindere a unei parti din patrimoniu si de catre contribuabilii beneficiari. Noile prevederi au fost introduse prin O.G. nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si prin H.G. nr.1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Pierderea fiscala se recupoereaza proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare

De la 1 octombrie 2012, pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare, se poate recupera de catre contribuabilii nou infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferat ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare. Pierderile fiscale anuale care se pot recupera de contribuabilii nou infiintati sunt cele din anii precedenti anului in care au loc operatiunile. Pierderile se recupereaza, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care operatiunile produc efecte pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5, respectiv 7 ani. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilul cedent in perioada din anul curent cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea respectiva produce efecte, se recupereaza la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care operatiunea de fuziune, divizare sau desprindere a unei parti din patrimoniu produce efecte, fiind luata in calcul de contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil sau pierderii fiscale din anul respectiv, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti.

Pentru recuperarea pierderii fiscale transferate sau mentinute se efectueaza o serie de operatiuni de catre contribuabilul cedent si contribuabilul beneficiar.

Contribuabilul cedent calculeaza pierderea fiscala pe perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiune de desprindere a unei parti din patrimoniu produce efecte, pentru stabilirea partii de pierdere transmise contribuabilului beneficiar.

Operatiuni de fuziune, divizare, transferuri intre doua societati dintre care una are sediul permanent in Romania

In cazul operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre, iar societatea beneficiara are un sediu permenent situat in România, in situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, aceasta se poate recupera de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in România.

Transferul unei societatii din Romania in alt stat

In cazul transferului sediului social al unei societati europene sau a unei societati cooperative europene din România in alt stat membru, daca societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, pierderea inregistrata se va recupera de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situat in România.

La determinarea profitului impozabil veniturile si cheltuielile reprezentând dobânzile, penalitatile sau daunele-interese contractuale anulate prin conventii incheiate intre partile contractante sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, in anul fiscal in care se inregistreaza anularea acestora, daca aceste dobânzi sau penalitati daune-interese stabilite in cadrul contractelor economice initiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe masura inregistrarii lor.

Provizioanele tehnice constituite de persoanele juridice

Au fost incluse in categoria provizioanelor care pot fi deduse la calculul profitului impozabil si provizioanele tehnice constituite de persoanele juridice, admninistratori de fonduri de pensii facultative.

Comentarii

comentariu

About the Author

-