Published On: vin, Noi 2nd, 2012

Accesul la serviciul de depunere online a fost revocat

Share This
Tags

* Potrivit conducerii Directiei Generale a Finantelor Publice Braila a fost schimbata procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online *

Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii online” se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on line”. Acest document se poate descarca accesand adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf. Cererea se listeaza, se semneaza de titularul certificatului si de catre contribuabil, se scaneaza si se transmite prin e-mail pe adresa admin.portalamfinante.ro.

In cazul in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, formularul 151 se depune in format hartie, semnat si stampilat de catre contribuabil, la unitatea fiscala In a carei raza contribuabilul Isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi Insotita de urmatoarele documente: actul de autorizare a functionarii contribuabilului, In original si copie: documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, In original si copie: Imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaratii on line.

Contribuabilii braileni trebuie sa stie ca prin formularul 151 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaratii fiscale on line. Persoanele interesate pot consulta site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Informatii depunere declaratii/Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor.

Comentarii

comentariu

About the Author

-