Published On: mie, Oct 17th, 2012

Se poate incepe inregistrarea contractelor incheiate cu nerezidentii

Share This
Tags

* Ordinul OPANAF nr. 1.400/2012 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice străine si persoane juridice strtine sau persoane fizice nerezidente a fost publicat in Monitorul Oficial * Prezentul ordin a intrat in vigoare la data de 10 octombrie 2012 *

Conducerea Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Braila precizeaza ca in baza acestui ordin, persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine, au obligatia sa inregistreze contractele/documentele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica, si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

Inregistrarea contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei se realizeaza prin depunerea, la organul fiscal competent, a “Declaratiei de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”, fara a fi insotita de documentele doveditoare ale datelor inscrise in declaratie. Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege. In situatia in care in datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara in termen de 30 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia se rectifict bifandu-se cu X casuta prevazuta in acest scop.

“Inregistrarea contractelor/documentelor mentionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine, beneficiare ale activitatilor prevazute mai sus, isi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin exceptie, persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementtrilor legale in vigoare, au obligatia inregistrtrii contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare. Atunci cand nu este incheiat contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata si orice alte documente corespunzatoare. Contractele/documentele incheiate de persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii”, potrivit comunicatului emis de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Braila.

* Sanctiuni drastice pentru incalcarea legislatiei *

Persoanele care se opun indeplinirii obligatiei de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei trebuie sa stie ca risca amenzi drastice. Cuantumul santiunilor contraventionale pornesc de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice, si de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin.(2), lit. d) din OG nr. 92/2003. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga OPANAF nr. 2310/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858/13.12.2007.

Comentarii

comentariu

About the Author

-