Published On: vin, Oct 12th, 2012

Parintii cu copii mici pot primi tichete de cresa din partea angajatorilor pentru a reveni la munca

Share This
Tags

* Angajatorul, împreuna cu organizatiile sindicale, hotarasc valoarea lunara a tichetelor de cresa în limita a 400 de lei *

 Parintii care decid sa se întoarca la serviciu, fara a beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la doi ani, pot beneficia de tichete de cresa de pâna la 400 de lei lunar, acordate de catre angajator, informeaza o companie specializata în management financiar.

Expertii Accace, unul dintre liderii din Europa Centrala si de Est în management financiar, precizeaza, într-un comunicat de presa, ca de aceste tichete pot beneficia si persoanele care au copii adoptati, încredintati în vederea adoptiei sau în plasament, precum si pentru cei carora li s-a instituit tutela, cu exceptia celor daiti în plasament la asistentul maternal profesionist si a celor pentru care s-a dispus masura plasamentului de urgenta.

Angajatorul, împreuna cu organizatiile sindicale, hotarasc valoarea lunara a tichetelor de cresa în limita a 400 de lei, suma stabilita prin Ordinul 821/2012. Valoarea nominala înscrisa pe tichete poate fi de zece lei, un multiplu de zece, dar nu mai mare de 50 lei. Tot angajatorul stabileste criteriile de selectie a salariatilor care primesc tichete cresa, tinând seama de conditiile concrete de lucru în care îsi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, precum si criteriile si perioadele pentru care salariatii nu vor primi tichete de cresa

Expertii precizeaza ca, pentru angajatori, tichetele de creta reprezinta cheltuieli sociale cu deductibilitate limitata.

“Angajatorii suporta din cheltuieli proprii pretul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta. De asemenea, suma individuala acordata pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de trei ani sub forma tichetelor de cresa se asigura integral de catre angajator. Tichetele de cresa sunt exceptate de la plata tuturor contributiilor sociale, iar din iulie 2010 sunt impozabile, în sensul impozitului pe venit, dupa cum arata specialitii.

Pentru a primi tichete de cresa, salariatii trebuie sa întocmeasca o cerere, sa aduca actul doveditor eliberat de cresa la care este înscris copilul, o declaratie pe propria rspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza deja de tichete de cresa si nici de concediul si de indemnizatia de crestere a copilului, livretul de familie, precum si alte documente solicitate de angajator, în functie de regulamentul intern.

În cazul în care angajatul caruia i s-au distribuit tichete de cresa nu a prezentat angajatorului informatiile privind prezenta copilului la cresa, în scris cu confirmarea cresei, potrivit prevederilor legale, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajatilor respectivi contravaloarea tichetelor de cresa acordate suplimentar, inclusiv pretul imprimatelor acestora, corespunzator cu numarul de zile absente din luna în care copilul nu a mers la cresa.

Angajatii trebuie sa solicite în scris cresei actul doveditor care atesta înscrierea copilului, în cerere trebuind sa precizeze datele de identificare ale angajatorului, precum si datele de identificare ale unitatii emitente de tichete de cresa de la care angajatorul le achiziioneaza.

Tichetele de cresa sunt acordate în baza Legii 193/2006 de catre regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile comerciale, institutiile din sectorul bugetar, instituiile financiare si cele de credit, organizatiile cooperatiste, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile nonprofit, precum si persoanele fizice care încadreaza personal pe baza de contract individual de munca.

Comentarii

comentariu

About the Author

-