Published On: vin, Oct 19th, 2012

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea sistemului TVA la incasare” a fost aprobat

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice a judetui Braila anunta ca a fost aprobat OPANAF nr. 1.529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 097 – “Notificare privind aplicarea/încetarea sistemului TVA la încasare” *

Formularul 097 a fost aprobat si poate fi completat de persoanele impozabile inregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicarii acestui sistem.

Cei care au obligatia depunerii formularului 097 sunt: persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul Fiscal în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2012, a caror cifra de afaceri de la momentul înregistrarii în scopuri de TVA si pâna la sfârsitul anului 2012 nu depaseste plafonul si care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) indice 1 din Codul Fiscal în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2012, a  caror cifra de afaceri, realizata în cursul anului 2012 în perioada în care au fost înregistrati în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal nu depaseste plafonul si care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013; persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din anul precedent nu depaseste plafonul si care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui în care nu a depasit plafonul.

* Conditii stricte pentru depunerea formularului 097 *

Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare se depune la organul fiscal competent pentru intrarea in sistem si pentru iesirea din sistem. Astfel, pentru intrarea în sistem, formularul 097 se depune pâna pe 25 octombrie 2012, inclusiv, de catre persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei; pâna pe 25 ianuarie 2013, inclusiv, persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal; pâna pe 25 ianuarie, inclusiv, persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent. Pentru iesirea din sistem, acest document se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale în care persoana impozabila a depasit plafonul.

Nu au obligatia depunerii formularului 097 persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate din oficiu de catre organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare cu data înregistrarii acestora în scopuri de TVA; persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art. 134 indice 2 alin. (3), lit. a) din Codul Fiscal, din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

De mentionat este faptul ca formularul 097 se completeaza în doua exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute: un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta,cu confirmare de primire. Un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formularul 097 se poate descarca de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele cu explicatii/Formulare fiscale ordonate dupa numar.

Comentarii

comentariu

About the Author

-