Published On: joi, Oct 25th, 2012

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila isi cauta director

Share This
Tags

* Saptamana trecuta a fost scos la concurs postul de director executiv al agentiei judetene pentru plati si Inspecttie Sociala Braila * examenul va avea loc in data de 14 noiembrie, la ora 10.00, la sediul agentiei nationale a functionarilor publici *

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila.

Pnetru a participa la examenul de ocupare a acestei functii, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, acestia trebuie sa respecte sI anumite conditiile specifice, printre care: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 3 ani.

* Examenul scris este pe 14 noiembrie *

Proba scrisa se va organiza la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP) la data de 14 noiembrie, ora 10.00. Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul ANFP in termen de 20 zile si trebuie sa contina: copia actului de identitate; formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificata; copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate; cazierul judiciar, care poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere; adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; declaratia pe propria raspundere/adeverinta care atesta ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Comentarii

comentariu

About the Author

-