Published On: lun, Aug 6th, 2012

Obligatii declarative cu termen luna august 2012

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza contribuabilii ca, in luna august 2012 trebuie sa depuna la organul fiscal competent, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A., care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna iulie 2012 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de T.V.A. lunar. Data limita este 7 august 2012, inclusiv.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. in conditiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire. Data limita este 10 august, inclusiv.

Raportarile contabile la 30.iunie.2012.Se depun de operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro. Data limita este 16 august.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2012. Termen 27 august 2012.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112.cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii iulie 2012.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2012.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datoreaza T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2012.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna iulie 2012.

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394.pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna iulie 2012,  de catre platitorii de T.V.A. cu perioada fiscala lunara.

Declaratie privind T.V.A. datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata T.V.A. aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de T.V.A.

Comentarii

comentariu

About the Author

-