Published On: joi, Aug 9th, 2012

21 septembrie termenul limita pentru subventia la lapte si carnea de vita

Share This
Tags

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari si publicul interesat ca, in perioada 06 august-21septembrie 2012, pot depune cerere de plata aferenta anului 2012 in cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate”, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii acestora – persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale.

Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

Potentialii beneficiari si conditiile de acordare sunt:

Pentru vacile de lapte, beneficiarii sunt inregistrati in sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe si vor prezenta dovada inregistrarii; solicita ajutor specific pentru un numar cuprins intre doua si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limita de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicita ajutor trebuie sa fie de 2 capete vaci de lapte pe exploatatia cu cod ANSVSA; vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor – RNE; vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor – 22.09.2012-21.03.2013, la adresa exploatatiei/  locatiei mentionate in cerere; vaca de lapte a fatat cel putin o data pana la termenul limita de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii si are cel putin un produs identificat si  inregistrat in RNE; exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidata Oct. 2010; detin registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000.

Pentru bivolite de lapte beneficiarii solicita ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivolite de lapte, pe beneficiar; bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor (22.09.2012-21.03.2013) la adresa exploatatiei/locatiei mentionate in cerere;            bivolitele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in RNE; bivolita de lapte a fatat cel putin o data pana la termenul limita de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii si are cel putin un produs inregistrat in RNE; exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidata octombrie 2010; detin registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000.

Pentru taurine din rase de carne beneficiarii solicita ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar, constituit, dupa caz, din: efectivul de animalele pentru care se solicita ajutor specific este identificat si inregistrat in RNE; detin documente oficiale care atesta rasa de carne / metisii din rasele de carne; detin documente care atesta iesirile din efectiv, pentru cazurile de tineret iesit din exploatatie; animalele pentru care se solicita ajutor specific sunt detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana in momentul  iesirii; cererea va fi vizata de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie – ANARZ, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale / adeverintele de monta naturala. Verificarile trebuie sa fie facute conform manualului de procedura elaborat de ANARZ si aprobat de MADR; exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la PNDR 2007 – 2013, versiunea consolidata Oct.2010.

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acorda o singura data pentru categoria de varsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau femel care are varsta de maximum 20 luni, existent sau iesit din exploatatie in perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului in care se solicita ajutorul specific; anual, pentru vaci din rase de carne.

Exceptie pentru anul de cerere 2012: se solicita ajutor specific pentru tineretul mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, existent sau iesit din exploatatie in perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2012.

Ajutorul specific se acorda beneficiarilor care au exploatatii cu cod de inregistrare la ANSVSA, localizate in zonele defavorizate din Romania, prevazute in Anexa nr. 4 A la PNDR 2007-2013.

Lista taurinelor din rasele de carne este intocmita de ANARZ si aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

APIA va posta pe site-ul institutiei si va afisa la sediile centrelor judetene cele doua documente (Anexa nr.4 din PNDR si lista raselor de carne).

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati / sanctiuni multianuale.

Documentele justificative generale care se ataseaza la cerere sunt: copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrul Comertului/a certificatului de inregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz; copie de pe dovada de inregistrare a solicitantului in Registrul Unic de Identificare – RUI – al APIA; copie de pe pasaportul fiecarui animal, emis de ANSVSA; copie document coordonate bancare.

Cererea este insotita, pentru ajutorul specific acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe langa documentele generale, si de copie de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotei de lapte;

Cererea este insotita, pentru ajutorul specific acordat pentru taurinele din rasa de carne, pe langa documentele generale, si de urmatoarele documente specifice fiecarei categorii de animale din specia taurine din rase de carne si metisii acestora, astfel pentru vaca de carne, copia certificatului de origine;            pentru tineretul din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, /copia certificatului de origine si/sau copia buletinului de insamantari artificiale/adeverinta de monta naturala pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne; documente care atesta iesirile animalelor din exploatatie pentru categoriile prevazute la art.1, lit.c).

APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie inscris in RNE.

Valoarea ajutorului financiar specific se calculeaza anual, in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.

Cuantumul ajutorului specific se calculeaza de catre APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile.

Legislatia comunitara si respectiv nationala poate fi consultata pe pagina oficiala WEB a Agentiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm

Comentarii

comentariu

About the Author

-