Published On: vin, Iul 20th, 2012

S-a lansat programul “Alege-ti drumul”

Share This
Tags

In cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social, din data de 19 iulie 2012, Paun Viorica Eugenia, inspector principal in cadrul compartimentului autorizare formare profesionala, a lansat programul “Alege-ti drumul”.

Formarea profesionala se poate realiza de catre furnizorii de formare profesionala care pot fi persoane juridice de drept public sau privat si centrele de formare profesionala, doar daca sunt autorizati conform legii.

Pentru asta, ei trebuie sa fie legal constituiti, sa aiba prevazut in statut activitati de formare profesionala si sa aiba plata taxelor, contributiilor si impozitelor la zi.

Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se poate elibera pe o perioada de patru ani, in baza criteriilor de evaluare care cuprind elemente precum programul de formare profesionala, resursele necesare activitatii de furnizor pentru desfasurarea programului precum resurse materiale, umane si financiare, cat si experienta acestuia. Acesta trebuie sa faca dovada resurselor.

Cererea de autorizare trebuie sa fie insotita de dosarul de autorizare si depus la secretariatul tehnic din judetul in care isi desfasoara activitatea si astfel se declanseaza cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la data depunerii in Registrul de evidenta a cererilor de autorizare. Aceste dosare vor fi supuse analizei comisiei de autorizare care verifica atingerea conditiilor de eligibilitate.

Daca exista nereguli semnalate de catre comisie, furnizorul are termen 30 de zile sa faca dovada, cu acte, a indeplinirilor criteriilor.

Comisia de evaluare poate da unda verde in vederea acordarii autorizatiei de furnizor, dupa care secretariatul tehnic completeaza autorizatia si o inregistreaza in Registrul de evidenta a autorizatiilor.

Se presteaza o activitate de monitorizarea a furnizorului de formare profesionala, formata dintr-o echipa de doua persoane, desemnata prin decizia echipei de autorizare, pentru a indeplini conditiile si criteriilor ce au stat la baza autorizarii acestuia prin 3 vizite de verificare, la interval de cel mult 18 luni si prin urmarirea sistematica a rezultatelor participantilor.

Conform ordonantei de Guvern nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, pot beneficia de acest program elevii care au terminat clasa a XI-a, persoanele care au abandonat studiile, cat si elevii care au absolvit pragul liceeal.

Programele de formare se realizeaza pentru acreditarea meseriilor, ocupatiilor, specializarilor si profesiilor, precum si pentru competente profesionale comune mai multor ocupatii, denumite competente cheie, pentru care exista standard ocupational sau standard de pregatire profesionala.

Formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua sunt tipurile de formari de care poate beneficia candidatul inscris. Diferentele dintre cele doua exista la nivelul pregatirii, unde prima are beneficiul de a forma si dobandi abilitatile competitionale pentru a-i permite candidatului sa ocupe un loc de munca, iar cea de-a doua are rolul de a dezvolta si antrena capacitatea profesionala si deprinderea unor noi capacitati profesionale, dupa terminarea primului prag,

Programul de formare profesionala trebuie sa cuprinda date de identificare a programului, accesibilitate, obiectivele si tintele urmarite in desfasurarea programului, durata de pregatire, locul de desfasurare, formele de organizare, planul de pregatire, numarul de participanti, procedura de evaluare, programa de pregatire si modalitati de evaluare a participantilor.

Etapele prin care trebuie sa treaca candidatul sunt: initierea, calificarea, perfectionarea, respectiv specializarea.

Grupurile de formare profesionala au un numar maxim de candidati de 28 de persoane pentru pregatirea teoretica si 14 pentru pregatirea practica.

Cele trei nivele de calificare care ordoneaza programul se exprima prin numarul orelor de pregatire astfel: nivelul 1 de pregatire cuprinde 36 de ore. nivelul 2 cuprinde 720 de ore, nivelul 3 cuprinde 1080 de ore.

Doua treimi din durata programului cuprinde activitati aplicative.

Dupa terminarea acestui program, furnizorii pot elibera certificate de calificare sau de absolvire care sunt recunoscute la nivel national.

In primul semestru al anului 2012 s-au intreprins 12 sedinte ale Comisiei de Autorizare a Judetului Braila, unde au fost inregistrate si analizate 34 de cereri de autorizare. Astfel au fost emise autorizatii pentru 14 programe de calificare, 6 programe de initiere, 7 programe de specializare si 7 programe de perfectionare.

Exista 48 de furnizori de formare continua, la nivelul judetului Braila, desfasurandu-se 36 de cursuri, dintre care 13 finalizate cu certificate de calificare si 23 finalizate cu certificate de absolvire,  cu un numar de 2824 de absolventi, 1500 urmand cursuri de calificare si 1327 cursuri finalizate cu certificate de absolvire.

Alexandra Barbu

Comentarii

comentariu

About the Author

-